M.A Mir
  • Gastroenterologist
Multi Specialty & Trauma Centre, Main Sohna Gurgaon Road,Badshahpur. Landmark:-Near Radha Krishan Temple, Gurgaon, Gurgaon, Haryana.
Consultations

Ekta Hospital

Multi Specialty & Trauma Centre, Main Sohna Gurgaon Road,Badshahpur. Landmark:-Near Radha Krishan Temple, Gurgaon, Gurgaon, Haryana.